Instruktionsfilmer


Lär dig mer hur du använder Skolbibliotek Malmö genom våra filmer. Alla filmer är textade.

Logga in

I den här videon får du lära dig hur du loggar in i Skolbibliotek Malmö.

Välj skola

I den här videon får du lära dig hur du väljer skola och bibliotek för dina sökningar i bibliotekskatalogen.

Min sida

I den här videon får du lära dig hur "Mina sida" är uppbyggd och hur du byter profilbild.

Låna om

I den här videon får du lära dig hur du lånar om dina fysiska lån som du har lånat i skolbiblioteket. 

E-böcker och digitala ljudböcker kan inte lånas om utan försvinner automatiskt när utgångsdatumet har passerat.

Skapa en samling

I den här videon får du lära dig hur du skapar en samling. 

Det kan exempelvis vara en samling med dina favoritböcker eller böcker till tema såsom "Tema Skräck". 

Läsa en e-bok

I den här videon får du lära dig hur du läser en e-bok.

Du får också lära dig hur du gör texten större och mindre med mera.

Använda bokmärken i en e-bok

När du läser en e-bok i Skolbibliotek Malmö kan du använda dig av bokmärken. 

I den här videon förklarar vi hur det fungerar.